radonova_logo_header_new
close

Nudimo meritve in rešitve za poslovne in bivalne prostore.

Merilniki

Uporabljamo najkakovostnejše merilnike na trgu.
icon_3

Radon (222Rn)

Je radioaktiven žlahten plin, ki ob razpadu tvori alfa sevanje in delce težkih kovin.

icon_2

Vpliv na zdravje

Sevanje in razpadni produkti, ki se sproščajo ob razpadu radona, povečujejo tveganje za obolenje pljučnega raka.

icon_1

Radon v stavbah

Radon v zgradbe vstopa skozi razpoke in odprtine v talni plošči in stenah.

Zakonodaja

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
(ZVISJV-1)
in Uredba o nacionalnem radonskem programu urejata področje radona:

 • določena je referenčna vrednost 300 Bq/m3
 • določeno je območje s povišanim radonskim potencialom, ki trenutno zajema 24 občin
 • na območju teh občin mora delodajalec do marca 2021 zagotoviti meritve radona na delovnih mestih v pritličnih ali kletnih prostorih
 • meritve se izvedejo na območju celotne Republike Slovenije na lokacijah, kjer je mogoče pričakovati povišane koncentracije radona (npr. toplicah, kopališčih, jamah, rudnikih in na drugih deloviščih pod zemljo).

Prva meritev se izvede v obdobju kurilne sezone in traja 30–90 dni. Če koncentracija radona presega referenčno vrednost, se izvede dodatna meritev v poletnem obdobju. Potrebni ukrepi se določijo na podlagi povprečne vrednosti.

  Kontrolne meritve se izvedejo po izvedbi zaščitnih ukrepov za znižanje koncentracije radona, po energetski sanaciji ali drugih večjih posegih v zgradbo.

   Zakonske referenče vrednosti za poslovne prostore

   icon_6

   ZA DELODAJALCE

   • zdravo delovno okolje (skrb za delavce)
   • pravna zaščita
   • skladnost z zakonodajo
   • če so vrednosti povišane, poiščemo najboljšo rešitev

    RADON REŠITVE

   ZA DELAVCE

   • imate pravico do zdravega delovnega okolja
   • izpostavljenost radonu povečuje tveganje za
   obolenje pljučnega raka
   • zelo povečano tveganje v kombinaciji s kajenjem
   • preverite svoje bivalno okolje, kjer se največ zadržujete

   Priporočene vrednosti za bivalne prostore

   OD MERITVE DO REŠITVE!

   Sodelujemo z vodilnimi podjetji na področju

   pooblaščeni izvajalec meritev, vodilni svetovni ponudnik detektorjev radona z najboljšo natančnostjo
   švedsko podjetje specializirano za sanacije objektov (1000 sanacij letno)
   meritve koncentracij radona in virov radona, projektiranje ukrepov ter sanacije objektov
   smo člani združenja ERA – European Radon Association

   Kontaktni podatki

   Naslov

   PE RADON REŠITVE

   Lepi pot 6, 1000 Ljubljana

   Telefon

   031 35 20 20

    Pošlji sporočilo

    Za naročilo izpolnite spodnja polja z vašimi kontaktnimi podatki in naslovom, ter podajte približno tlorisno površino in število prostorov/pisarn v vaših poslovnih prostorih.

    Back To Top